07 Sep

 « Amboarankira FFPM »  IMG_4231

Antoko Mpihira  zanaky ny FJKM, izay samy manana ny maha izy azy  no nampiombona ny feony tamin’ny Amboarankira FFPM ny Alahady 23 Aogositra 2015 tao amin’ny FJKM Tranovato Ambonin’Ampamarinana.   Izany no nentina nanomezana voninahitra an’Andriamanitra noho ny Alahady natokan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara hitondrana am-bavaka ny asa fampandrosoana tanterahany amin’ny alalan’ny SAF/FJKM. Nandray anjara tamin’izany ny FANASINA FJKM Amboniloha Jerosalemako, STK FJKM Anosizato Hebrona, STK FJKM Anosipatrana, Tanora Zokiny  FJKM Andravoahangy Fivavahana, FIFIFA sy ny Taninketsa FJKM Ambonin’Ampamarinana.

« Fa tsara ny mihira ho an’Andriamanitsika … Mihirà fiderana ho an’i Jehovah» Salamo 147:1a; 7a